Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข (Terms and Conditions) ของการสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการกับเว็บ ufabetvalleyum7.com ทุกท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทุกข้อ หากท่านละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไขแม้แต่ข้อเดียว ท่านจะถูกดำเนินการทางกฎหมายทันที เพราะกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ufabetvalleyum7.com จะถูกควบคุมด้วยกฎหมาย ซึ่งทุกท่านต้องยินยอมทำตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขทุกข้อดังนี้

Terms and Conditions

กฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทุกท่านต้องปฏิบัติตามมีดังนี้

 1. การเข้าใช้งานกับทางเว็บไซต์ ufabetvalleyum7.com ท่านต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป และการสมัครสมาชิกจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง หากท่านใดกรอกข้อมูลเท็จหรือปลอมแปลงเอกสาร ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการสมัครสมาชิกของทุกท่านทันที 
 2. ทางเว็บของเราจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลของทุกท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ ufabetvalleyum7.com ซึ่งทางเราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านกับบุคคลที่อื่น หากเรายังไม่ได้รับความยินยอมจากทุกท่าน
 3. การเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetvalleyum7.com ทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน หรือ การทำธุรกรรมทางการเงินทั้งฝากและถอน 
 4. ทางเว็บไซต์ ufabetvalleyum7.com จะปฏิเสธความผิดชอบสำหรับความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการกับเว็บ ufabetvalleyum7.com
 5. ข้อจำกัดในความรับผิดชอบของเว็บ ufabetvalleyum7.com ก็จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการกับเว็บ ufabetvalleyum7.com
 6. ทางเว็บไซต์ ufabetvalleyum7.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ทุกช่วงเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้า
 7. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ufabetvalleyum7.com ถือเป็นของเว็บ ufabetvalleyum7.com และไม่สามารถคัดลอกนำไปเผยแพร่ได้ หากยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บ ufabetvalleyum7.com
 8. กฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมายทันที
 9. หากท่านใดละเมิดข้อตกลงของเว็บ ufabetvalleyum7.com ทางเราจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
 10. ทางเว็บไซต์ ufabetvalleyum7.com มีสิทธิ์ยกเลิกสถานะสมาชิกของทุกท่าน หากท่านละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้
 11. หากทุกท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและเงื่อนไข ทุกท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง contact@ufabetvalleyum7.com
 12. การเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetvalleyum7.com จะถือเป็นการยอมรับกฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ทุกประการ

You may have missed

สมัครสมาชิก